PGD Dobje

Vabilo na 42. redni letni občni zbor društva

Na podlagi 20. člena statuta in sklepa upravnega odbora PGD Dobje sklicujemo

42. redni letni občni zbor društva

v soboto 24. 2. 2018 ob 19.00 uri

v dvorani Kulturnega doma Dobje.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Imenovanje organov zbora
3. Poročila: predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora, poročilo komisije za članice, komisije za mladino, inventurne komisije in verifikacijske komisije
4. Razprava na poročila
5. Razrešnica staremu vodstvu društva in organov društva
6. Volitve novega vodstva društva in organov društva
7. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2018
8. Podelitev priznanj
9. Beseda gostov
10. Razno

Vljudno vabljeni!

Prosimo vas, da se občnega zbora zanesljivo in točno udeležite.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«