PGD Dobje

O nas

LogoPGD Dobje deluje in praznuje – 37-letnico svojega delovanja in četrto desetletjem neprekinjenega, skrbnega in humanega  dela požrtvovalnih  ljudi,  ki  so  pripravljeni  svoj  prosti  čas   žrtvovati  za  vsakogar, ki  je  pomoči  potreben.  

Od  skromnih  začetkov   se  je  do  danes   razvilo  v  sodobno  gasilsko  organizacijo,  ki  predstavlja  strokovno  in  tehnično  pomemben  člen  v  požarnem  varstvu  okolja. Društvo  je  nastalo  z  velikim  prizadevanjem vaščanov, ki  so  v  začetku  razpolagali  s skromnimi  sredstvi.  Že  ob  ustanovitvi  pa se  je  pokazala  njegova trdoživost,  saj je  društvo uspešno kljubovalo   vsem  težavam,  pri  tem  pa  odigralo  pomembno  vlogo  v  razvoju  Dobja. Vaščani  so  bili  ves  čas  tesno  povezani  z  društvom,  ki  je  zares – kot se reče – zraslo  s  krajem  in  zahvaljujoč tej povezanosti  doživelo  ta lep  jubilej   svojega  obstanka  in  delovanja.  Prav  ta  povezanost,  dobra organiziranost  in  jasna  izhodišča  so  dajali   življenje   organizaciji,  ki  na  prostovoljni  osnovi  nudi  pomoč  ljudem,  ko  jo  ti  najbolj  potrebujejo.

Pripadnost  gasilskemu  društvu  je  bila  v kraju vseskozi   prisotna;  od nabave prvega  orodja,  obleke,  opreme …  pa vse  do  postavitve  gasilskega doma. Društvo se je ohranjalo v  nesebičnem  prostovoljnem  delu in zavesti,  da je delati za bližnjega in skupnost vrednota in čast. Krajani so  namreč društvu poklonili  veliko  svojega  prostega  časa  v  obliki  prostovoljnega  dela,  veliko pa so prispevali tudi  v  materialu  in  denarju.

Društvo je v teh letih veliko postorilo tudi na kadrovskem področju, pri  izobraževanju in  vključevanju  mladih, ki jih je  navduševalo  za humano idejo prostovoljnega gasilstva. Strokovno  jih je usposabljalo  za  dobre  in  požrtvovalne  gasilce, s tem pa  jih vzgajalo  v  dobre  ljudi in državljane.

V  društvu  je  bilo  vedno  dosti  pionirjev,  članov  »Mladi  gasilec«  in  mladincev.