PGD Dobje

Članice

PGD Dobje poleg članov sestavljamo tudi članice. S svojimi prizadevanji in delom pripomoremo h končnemu mozaiku našega društva. Opravljamo različne naloge, kot so čiščenje doma, tekmujemo, se izobražujemo, pomagamo pri vzgoji mladine in v mali meri tudi pri operativnih nalogah. Sodelujemo pri pripravi in izvedbi prireditev, ki so organizirane v kraju.
Povezujemo se s Komisijo za članice pri GZ Šentjur. V okviru te organiziranosti se udeležujemo rednih letnih srečanj, ki jih pripravi eno izmed društev GZ Šentjur, pohodov, izletov, predavanj in izobraževanj, ki so organizirana pod okriljem predsednice Komisije za članice GZ Šentjur, v okviru komisije članic v regiji in v okviru Sveta članic GZS. Izobraževanja so kvalitetno in strokovno pripravljena, saj se na njih lahko naučimo vedno kaj novega.
V prihodnje si želimo, da se nam pridruži čim več mladih članic, s katerimi bomo skupaj sodelovale pri tekmovanjih in vseh aktivnostih društva.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!

Helena Volasko, predsednica Komisije za članice PGD Dobje

Članice na pohodu GZ Šentjur iz Vodruža na Kalobje

Članice na pohodu GZ Šentjur iz Vodruža na Kalobje

Članice poskrbijo za prigrizke ob različnih priložnostih

Članice poskrbijo za prigrizke ob različnih priložnostih

Prva tekmovalna skupina članic v Dobju Stojijo (od leve): Karla Salobir, Marjana Vrečar, Milena Križnik, Mihela Arzenšek,  Marjana Koprivc in Jožica Kantužer. Spredaj so (od leve): Ivanka Voga, Jožica Zupanc in Jožica Voga.

Prva tekmovalna skupina članic v Dobju
Stojijo (od leve): Karla Salobir, Marjana Vrečar, Milena Križnik, Mihela Arzenšek,
Marjana Koprivc in Jožica Kantužer.
Spredaj so (od leve): Ivanka Voga, Jožica Zupanc in Jožica Voga.

Priprave na tekmovanje

Priprave na tekmovanje

Nasmejane gasilke Sandika, Tinka, Jožica in Mateja

Nasmejane gasilke Sandika, Tinka, Jožica in Mateja

Ekipa članic osvojila pokal, 19. junij 2016

Ekipa članic osvojila pokal, 19. junij 2016