PGD Dobje

Mladina in pionirji

Skrb za gasilski naraščaj (pionirje in mladince) je ena izmed temeljnih nalog PGD Dobje. V društvu se zavedajo, da je skrb za gasilsko mladino pomembnejša kot v drugih organizacijah, saj za delo gasilca ni dovolj samo navdušenje, temveč tudi znanje, ki ga mlad človek lahko dobi z aktivno udeležbo na gasilskih vajah in pri drugih društvenih aktivnostih.

Dobjanski gasilci so že od samega začetka sistematično delovati s pionirji in mladinci. Leta 1982 so se v društvu na željo pionirjev prijavili na razpis Gasilske zveze Slovenije o ustanavljanju društev Mladi gasilec. Prijava je bila ugodno rešena. Občni ustanovni zbor društva Mladi gasilec na OŠ Dobje je bil 15. marca 1982. Za prvega predsednika so izvolili Branka Bezgovška.

Pionirji na občnem ustanovnem zboru društva Mladi gasilec v OŠ Dobje, 15. marec 1982

Pionirji na občnem ustanovnem zboru društva Mladi gasilec v OŠ Dobje, 15. marec 1982

Z zbiranjem papirja so pomagali pridobiti denarna sredstva za prve delovne obleke. Člani društva Mladi gasilec so bili zelo aktivni pri organizaciji krajevnih in šolskih dogodkov. V mesecu požarne varnosti so likovno ustvarjali, sodelovali pri kulturnem programu ob krajevnem prazniku, se udeleževali srečanja pionirjev gasilcev, kvizov … Mlade gasilce – pionirje je vrsto let navduševala, usmerjala in vodila mentorica Jožica Salobir.

Občni zbor GD Dobje leta 1986 - za kulturni program so poskrbeli mladi gasilci

Občni zbor GD Dobje leta 1986 – za kulturni program so poskrbeli mladi gasilci

Mentorica Jožica Salobir z ekipo pionirjev na občinskem tekmovanju v Šentjurju leta 1987

Mentorica Jožica Salobir z ekipo pionirjev na občinskem tekmovanju v Šentjurju leta 1987

Srečanje pionirjev oktobra 1985 v Zagorju ob Savi. Z zlato paleto za likovni izdelek je bila nagrajena Veronika Guček.

Srečanje pionirjev oktobra 1985 v Zagorju ob Savi. Z zlato paleto za likovni izdelek je bila nagrajena Veronika Guček.

Desetar Franci Salobir s svojo ekipo predaja raport sodnikoma na tekmovanju v Šentjurju

Desetar Franci Salobir s svojo ekipo predaja raport sodnikoma na tekmovanju v Šentjurju

Pionirji in mladinci so bili v preteklih letih različno uspešni, kar je bilo in je še v veliki meri odvisno od mentorjev ter delovanja celotnega društva. Za pridobivanje novih članov je pomembna propagandna dejavnost, kot so dnevi odprtih vrat, evakuacijske vaje v mesecu požarne varnosti za celotno šolo in vrtec, požarne vaje več sosednih društev … Gasilci za podmladek tako skrbijo skozi celo leto in se jih s čim več aktivnostmi trudijo vključiti v svoje vrste. 

Prikaz vaje v šoli in vrtcu. Gasilec David navdušuje nadobudneža.

Prikaz vaje v šoli in vrtcu. Gasilec David navdušuje nadobudneža.

Pionirke na področnem tekmovanju v Celju, 27. september 1997

Pionirke na področnem tekmovanju v Celju, 27. september 1997

Mladi gasilci so v Dobju zelo aktivni, saj se udeležujejo različnih gasilskih tekmovanj, gasilskih kvizov in orientacijskih pohodov. Pri gasilskih disciplinah se mladi naučijo reda in discipline. Tekmujejo v različnih veščinah: štafeta na 400 metrov z ovirami za pionirje in mladince, vaja z vedrovko za pionirje in pionirke, štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke, vaja z ovirami za mladince in mladinke, štafeta na 400 metrov z ovirami za mladince in mladinke ter vaja razvrščanja.

Izbor vaj posameznega tekmovanja se določi z razpisom. Tekmovanje na nivoju Gasilske zveze Šentjur (občinsko tekmovanje) poteka vsako leto. Naše ekipe pionirjev in mladincev ter pionirk in mladink v zadnjih letih na občinskih tekmovanjih dosegajo odlične rezultate. Nekaj najboljši rezultatov na občinskem tekmovanju GZ Šentjur:

  • 2007: mladinci 1. mesto,
  • 2008: mladinci 1. mesto, pionirji 3. mesto,
  • 2009: mladinci 1. mesto,
  • 2010: pionirke 1. mesto, pionirji, mladinci in mladinke 3. mesto,
  • 2011: pionirke 1. mesto, mladinke 2. mesto,
  • 2012: pionirke 2. mesto, pionirji 2. mesto,
  • 2013: pionirke 2. mesto, pionirji in mladinci 3. mesto,
  • 2014: pionirji 3. mesto,
  • 2015: pionirke in mladinke 1. mesto,
  • 2016: pionirke 1. mesto, pionirji 2. mesto.
Mentor David je pionirke nagradil s sladoledom

Mentor David je pionirke nagradil s sladoledom

Občinsko tekmovanje v Šentjurju, 3. junij 2010

Občinsko tekmovanje v Šentjurju, 3. junij 2010

Naši pionirji in mladinci na tekmovanju v Šentjurju, junij 2011

Naši pionirji in mladinci na tekmovanju v Šentjurju, junij 2011

Pionirji so veseli pokala

Pionirji so veseli pokala

Mladinci in mladinke po tekmovanju

Mladinci in mladinke po tekmovanju

Pred odhodom na tekmovanje

Pred odhodom na tekmovanje

Pionirke z mentorico Mirjano Lesjak

Pionirke z mentorico Mirjano Lesjak

Priprave na občinsko tekmovanje pred prenovljenim domom – junij 2016

Priprave na občinsko tekmovanje pred prenovljenim domom – junij 2016

 

Vabilo na Srečanje gasilske mladine

Vabilo na Srečanje gasilske mladine

Tekmovanje v orientaciji v okviru GZ Šentjur organizira vsako leto drugo društvo, med njimi tudi mi. Na gasilskem kvizu prav tako sodelujejo po trije člani v enotnih kategorijah pionirjev, mladincev in pripravnikov. Ekipe pokažejo svoje znanje v požarni preventivi, zgodovini gasilstva, prvi pomoči in gasilski abecedi, pri praktičnih vajah iz gasilstva pa pokažejo svoje spretnosti.

Mladi aktivno sodelujejo tudi pri pripravi in izvedbi vseh dogodkov v kraju, kot so Gasilska noč v Dobju, praznovanje občinskega praznika, tradicionalna prireditev Pokaži, kaj znaš, vaški nogometni turnir, čistilna akcija, dan odprtih vrat, dejavnosti ob mesecu požarne varnosti, demonstracije ekipe Prve pomoči, gasilske maše, pohodi, strokovne ekskurzije … V dejavnosti se vključujejo z velikim navdušenjem, na kar smo vsi občani zelo ponosni, saj tako mladi spontano pridobivajo različna za življenje potrebna znanja.

Nagradno kopanje v Podčetrtku

Nagradno kopanje v Podčetrtku

Ob zaključku tekmovalne sezone gasilci mlade aktiviste nagradijo z enodnevnim kopanjem na bazenu, med letom pa jih razvajajo z drobnimi sladkimi pozornostmi.

Velika prednost je možnost prevoza za mlajše otroke, ki olajša odločitev staršev, da otroke vključijo med gasilce. Predvsem pa so bili v vseh teh letih zelo aktivni različni mentorji, ki so motivirali mlade, jih pripravljali na razna tekmovanja, predvsem pa jim s svojim delom dajali zgled. Danes precej članov, ki so začeli kot pionirji, predaja svoja znanja mlajšim generacijam.

Tekmovalci so v gasilskem kombiju vedno dobro razpoloženi

Tekmovalci so v gasilskem kombiju vedno dobro razpoloženi

Gasilci se zahvaljujejo vsem staršem, ki jim zaupate svoje otroke. Še naprej se bodo trudili, da bodo omogočali mladim v Dobju aktivno preživljanje prostega časa, jim omogočili druženje, poudarjali pa bodo pomen timskega dela, ki je temelj gasilske službe. Dokler imajo v društvu aktivne mlade, se za prihodnost gasilstva v kraju ni treba bati.

Vešče združevanje gasilskih spretnosti in splošnih veščin ter rekreacije je zaradi številnih obšolskih dejavnosti, ki so mladim na voljo, uspešen model, ki gasilcem zagotavlja dotok pomladka. Sodobni načini oglaševanja in programi so gotovo zaželeni, saj gredo gasilci v korak s časom, toda tudi pri njih, kot večinoma v slovenskem prostoru, velja, da se dober glas najhitreje širi od ust do ust.
Predsednik Komisije za mladino PGD Dobje je od leta 2016 Benjamin Volasko.