PGD Dobje

Kraji našega požarnega okoliša

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli tisoč prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem, Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce in Lažiše. Geografsko površje je močno razgibano in poraščeno z gozdovi. Ljudje se ukvarjamo s kmetovanjem in živinorejo. Imamo primere gručaste vasi, razložene vasi in strnjene vasi. Veliko je domačij s stanovanjsko hišo, ki imajo v bližini hlev in druga gospodarska poslopja. Večinoma do vasi vodijo ceste, ki omogočajo dovoz in dostop v primeru gasilske intervencije. Javni objekti so v glavnem v naselju Dobje, kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola, knjižnica in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom in farna cerkev. Na našem gasilskem območju so prisotne nizke gradnje, saj imajo najvišje hiše (kulturni dom, šola …) le dve nadstropji. Imamo tudi poslovne stavbe, in sicer med večje sodijo gostilna, trgovina, Hrib, d. o. o., žaga Darles in mizarstvo Grales.

V občini imamo 13 hidrantov (štiri nadzemne in devet podzemnih).
Razpored hidrantov po vaseh:
– Brezje (domačiji Bezgovšek in Vončina),
– Dobje (pri Osnovni šoli Dobje, pri domačiji Sikole, ob cesti pri Petru Škobernetu, na vrhu Dobja pri domačiji Arzenšek in pod lovskim domom pri Janezu Leskovšku),
– Presečno (domačija Guček),
– Ravno (domačiji Volasko in Tržan),
– Repuš (domačija Mlinarič),
– Večje Brdo (domačija Tovornik),
– Završe (domačija Kladnik).

V primeru požarov je možno pridobiti vodo tudi iz večjih zajetij v naravi, kot so ribniki in potoki. Sicer pa imamo v Dobju rezervoar s 60000 litri vode, več manjših rezervoarjev po vaseh in v Repušu pri domačiji Kovačič zajetje s požarno vodo.

Na območju PGD Dobje so trije transformatorji in dve sončni elektrarni (domačija Rajh in domačija Bezgovšek). Požarno območje PGD Dobje v glavnem sovpada z mejami Občine Dobje.

Zemljevid krajev požarnega okoliša PGD Dobje

Zemljevid krajev požarnega okoliša PGD Dobje

Meja občine

Meja občine Dobje