PGD Dobje

Ustanovitev gasilskega društva (1976)

Seznam ustanoviteljev Gasilskega društva Dobje pri Planini

Seznam ustanoviteljev Gasilskega društva Dobje pri Planini

Del zapisnika ustanovnega občnega zbora

Del zapisnika ustanovnega občnega zbora

Krajevna skupnost Dobje je bila do leta 1976 v primeru požarov odvisna od iznajdljivosti prebivalcev in sosednjih društev (Kalobje, Planina, Slivnica). Zavedali so se, da je ob požarih in drugih nesrečah pomembna hitra pomoč, zato so začeli razmišljati o ustanovitvi lastnega prostovoljnega gasilskega društva. Na svetu Krajevne skupnosti Dobje, 1. aprila 1976, so sprejeli sklep o ustanovitvi, ustanovni občni zbor Gasilskega društva Dobje pri Planini pa je bil 15. maja 1976 ob 19. uri v osnovni šoli Dobje. Prebivalci so pokazali veliko zanimanje, saj se je uvodnega sestanka udeležilo kar 42 krajanov. Udeležila sta se ga tudi predstavnika Občinske skupščine Šentjur pri Celju, tov. Martin Avžner in Martin Cmok, ki sta zbranim predstavila organizacijo, delovanje, naloge in dolžnosti gasilcev. Krajevna skupnost Dobje je začela delovati kot eno operativno področje. Za prvega predsednika Gasilskega društva Dobje pri Planini je bil izvoljen Milan Janša iz Večjega Brda, za poveljnika pa Edi Kovačič iz Repuša. Društvo so uradno registrirali 6. marca 1978.

Registracija društva leta 1978 Na sliki (od leve proti desni) so: Edi Kovačič, Stanko Tovornik, Franci Selič, Marjan Kovačič, Branko Volasko, Slavko Lončar, Edi Šmid, Jože Volasko in Jože Rabuza pred župniščem v Dobju, v katerem je društvo imelo svoj prostor.

Registracija društva leta 1978
Na sliki (od leve proti desni) so: Edi Kovačič, Stanko Tovornik, Franci Selič, Marjan Kovačič, Branko Volasko, Slavko Lončar, Edi Šmid, Jože Volasko in Jože Rabuza pred župniščem v Dobju, v katerem je društvo imelo svoj prostor.

Izvolitev upravnega in nadzornega odbora

Izvolitev upravnega in nadzornega odbora

Gasilci v prvih svečanih uniformah Na sliki so (od leve proti desni): David Salobir, Marjan Kovačič, Jože Rabuza, Franc Planko, Jože Volasko, Jože Hrastnik in Edi Kovačič.

Gasilci v prvih svečanih uniformah
Na sliki so (od leve proti desni): David Salobir, Marjan Kovačič, Jože Rabuza, Franc Planko, Jože Volasko, Jože Hrastnik in Edi Kovačič.

Začetki so bili težki, saj ni bilo ustreznega prostora (prostor v župnišču), opreme, orodja, usposobljenih gasilcev, zato je bil eden poglavitnih ciljev društva strokovno usposobiti čim več članov za akcijo ob morebitnih elementarnih nesrečah, hkrati pa motivirati mlade za gasilsko dejavnost. Člani so se začeli aktivno udeleževali tekmovanj, raznih srečanj in prostovoljnih akcij. K temu so uspešno spodbujali tudi pionirje in mladince.

Prve vaje gasilcev v Dobju – v ospredju Jože Volasko

Prve vaje gasilcev v Dobju – v ospredju Jože Volasko