PGD Dobje

Prevzem prvega gasilskega vozila TAM TG 75 (1980)

Leta 1980 so gasilci v letni delovni načrt vključili nakup gasilskega avtomobila, kombija znamke TAM. Nakup so uresničili s finančno podporo Krajevne skupnosti Dobje, Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom Občine Šentjur in gasilskega društva, ki je veliko denarnih prispevkov pridobilo od prebivalcev Krajevne skupnosti Dobje.

Svečani prevzem kombija je bil 24. avgusta 1980. Ob tej priložnosti so enote gasilskega društva Šentjur v Dobju prikazale gašenje požara na hiši in zaščito gospodarskega poslopja. Sledil je »krst« novega avtomobila, ki je predstavljal veliko pridobitev društva, zato je bil ta dogodek za vse krajane zelo pomemben.

Časopisni članek o napovedi slovesnosti

Časopisni članek o napovedi slovesnosti

Parada v Dobju ob prevzemu novega avtomobila

Parada v Dobju ob prevzemu novega avtomobila

Praporščaki ob novem avtomobilu

Praporščaki ob novem avtomobilu

Prvi šofer novega vozila Stane Tovornik prevzema ključe in priznanje za botrstvo

Prvi šofer novega vozila Stane Tovornik prevzema ključe in priznanje za botrstvo

Slavnostni govornik Martin Avžner, predsednik Območne gasilske zveze Šentjur

Slavnostni govornik Martin Avžner, predsednik Območne gasilske zveze Šentjur

Občinstvo spremlja demonstracijsko vajo gašenja pri domačiji Gračner

Občinstvo spremlja demonstracijsko vajo gašenja pri domačiji Gračner

Zahvalni govor predsednika Gasilskega društva Dobje pri Planini Franca Salobirja

Zahvalni govor predsednika Gasilskega društva Dobje pri Planini Franca Salobirja