PGD Dobje

Prevzem nove motorne brizgalne (1981)

Vabilo na slavnost ob prevzemu nove brizgalne

Vabilo na slavnost ob prevzemu nove brizgalne

Leta 1980 so gasilci imeli dve Tomosovi brizgalni, ki ju je uporabljala tudi civilna zaščita, in avto TAM TG 75, ki so ga uradno prevzeli avgusta 1980. Zavedali so se, da za uspešno delovanje društva potrebujejo novo motorno brizgalno, zato so decembra začeli z akcijo zbiranja denarnih sredstev. Prošnje za pridobitev sredstev so poslali številnim podjetjem in organizacijam. Prijazno so se odzvali Gradbeno podjetje Bežigrad iz Ljubljane, Krajevna skupnost Dobje, Li Bohor Šentjur, Merx Šentjur, SIS za varnost pred požarom skupščine Občine Laško in GD Kalobje. Ob novem letu pa so člani društva obiskali vsako gospodinjstvo, izročili koledar in krajane seznanili o zbiranju sredstev za novo črpalko. Krajani so s prispevki še tako enkrat izkazali svojo široko pripravljenost za humanitarne akcije. Krst nove brizgalne je bil 14. junija 1981. Slovesnosti se je udeležilo kar enajst gasilskih društev s celjskega območja, mnogim krajanom pa so podelili diplome in priznanja. Gasilci so bili nove pridobitve izredno veseli, zato so poskrbeli za prijetno druženje, ki so ga s svojim programom obogatili tudi člani domačega kulturnega društva.

Parade so se udeležili tudi člani drugih gasilskih društev

Parade so se udeležili tudi člani drugih gasilskih društev

Martin Avžner, predsednik OGZ Šentjur, čestita strojniku Marjanu Kovačiču

Martin Avžner, predsednik OGZ Šentjur,
čestita strojniku Marjanu Kovačiču

Prevzem motorne brizgalne

Prevzem motorne brizgalne

Prvi preizkus motorne črpalke

Prvi preizkus motorne črpalke