PGD Dobje

Začetek gradnje gasilskega doma (1987)

Mlado gasilsko društvo se je hitro posodabljalo. V premajhni garaži novega kulturnega doma sta bili pomembni pridobitvi, in sicer gasilski avtomobil in motorna črpalka. Prostorska stiska je bila velika, zato so v mesecu požarne varnosti, oktobra 1987, začeli z gradnjo gasilskega doma.

Zidak na zidak z dobro voljo postavljajo Jože Volasko, st., Edi Novak in Franc Planko

Zidak na zidak z dobro voljo postavljajo Jože Volasko, st., Edi Novak in Franc Planko

Delo na ostrešju – od spodaj navzgor:  Ivan Tovornik, Franc Mlakar, Adi Lončar, Štefek Planko

Delo na ostrešju – od spodaj navzgor:
Ivan Tovornik, Franc Mlakar, Adi Lončar, Štefek Planko

Izkop temeljev za novi gasilski dom Na sliki Franc Planko, Franc Leskovšek, Adi Lončar, Vinko Bezgovšek,  Jožica Salobir in Andrej Rebernik.

Izkop temeljev za novi gasilski dom
Na sliki Franc Planko, Franc Leskovšek, Adi Lončar, Vinko Bezgovšek,
Jožica Salobir in Andrej Rebernik.

Iznajdljivost ne pozna meja

Iznajdljivost ne pozna meja

Pri samokolnici Franci Zalokar, za njim Cvetko Gajšek, Jože Volasko, st.,  z lato v roki Jože Volasko, ml.

Pri samokolnici Franci Zalokar, za njim Cvetko Gajšek, Jože Volasko, st.,
z lato v roki Jože Volasko, ml.

Prva plošča končana – gasilska fotografija ob »likofu«

Prva plošča končana – gasilska fotografija ob »likofu«

Strešni mojstri

Strešni mojstri

Vsa zidarska dela je prevzel Jože Volasko, ml. Krajani so delali ročno in prostovoljno, o čemer zgovorno priča zvezek, v katerega so se podpisali po opravljenem delu. Material za plošče so vozili s samokolnicami. Prvo ploščo so napravili 27. novembra 1987, drugo 26. junija 1988, z ostrešjem pa so zaključili 2. januarja 1989. Sledila so preostala dela: elektrika, vodovod, fasada, asfaltiranje dvorišča … Vsakemu delu je sledil »likof«. Za hrano sta skrbela Franci in Jožica Salobir, na pomoč pa sta priskočila gostilničarja Olga Škoberne in Hugo Salobir.
Pri gradnji je sodelovalo 112 krajanov, ki so skupaj opravili 3204 udarniških ur.