PGD Dobje

Obnova gasilskega doma in gradnja prizidka (2014)

Gasilci PDG Dobje so se že dlje časa soočali s prostorsko stisko, hkrati pa jih je tudi zakonodaja z novimi predpisi silila k preureditvi in razširitvi prostorov, zato so v ta namen kar nekaj let varčevali in občino opozarjali na nujnost novih prostorov. V letu 2014 so se odločili, da bodo s širitvijo in obnovo gasilskega doma tudi dejansko začeli. V ta namen je bil ustanovljen upravni odbor, ki je bdel nad potrebnimi naložbami, načrtovanjem in izvajanjem gradbenih del. Člani upravnega odbora so Branko Uduč, ki je predsednik odbora, Helena Volasko, Branko Bezgovšek, Franci Leskovšek, Janez Leskovšek, Dušan Planko in David Jokić. Z gradnjo prizidka so začeli v jesenskih mesecih. Prvotno so načrtovali le dograditev obstoječega objekta in ureditev notranjih prostorov ter utrditev in asfaltiranje parkirišča. Po začetnih delih pa so se porodile nove ideja o prenovi starega dela gasilskega doma: obnoviti streho, dvorano, tla ter stari in dozidani del preobleči z novo izolacijsko fasado. Gradbena dela so izvajala podjetja GIC gradnje, d. o. o., iz Rogaške Slatine, Aleš Krajnc, Montaže stavbnega pohištva, s. p., iz Paridola in Gradbena mehanizacija Ferdinand Hercog, s. p., iz Tevč pri Laškem.

Temeljni del novega prizidka

Temeljni del novega prizidka

Prizidek k domu bo kmalu končan

Prizidek k domu bo kmalu končan

Naši gasilci prekrivajo streho

Naši gasilci prekrivajo streho

Domači gasilci izvajajo zaključna dela v dvorani

Domači gasilci izvajajo zaključna dela v dvorani

Na sliki Dobje z zaščitnikom sv. Florjanom

Na sliki Dobje z zaščitnikom sv. Florjanom

Člani PGD Dobje v delovni vnemi

Člani PGD Dobje v delovni vnemi

Prvi sestanek v novi dvorani

Prvi sestanek v novi dvorani

Lepo urejeni notranji prostori

Lepo urejeni notranji prostori

Novi dom v zimski idili

Novi dom v zimski idili

Urejeno dvorišče s parkirnimi prostori

Urejeno dvorišče s parkirnimi prostori